logo
Copyright Rahgozar Creative 2016
 

آمار کوهورت

آمار کوهورت

فاز پایلوت
۹۵۲

تعداد افراد وارد شده به مطالعه در فاز پایلوت

فازثبت نام
۱۵۰۰۶

تعداد افراد وارد شده به مطالعه در فاز ثبت‌نام

فازپیگیری
۱۴۹۸۰

تعداد افراد پیگیری شده برای بار اول

۱۱۰۰۱

تعداد افراد پیگیری شده برای بار دوم

کوهورت چشم
۱۱۷۹۲

تعداد افراد وارد شده به مطالعه

۴۰۱۷

تعداد افراد دارای عکس شبکیه و قرنیه

بیوبانک
۱۵۰۰۰

برای تعداد ۱۵۰۰۰ نفر نمونه های سرم، پلاسما، خون تام، بافی کوت، نمونه مو، ناخن و ادرار در بیوبانک موجود می باشد.

هنوز نظری ثبت نشده است

متأسفانه، فرم نظردهی هم‌اکنون بسته می‌باشد