logo
Copyright Rahgozar Creative 2016
 

پروتکل همکاری با کوهورت آذر

اعضای محترم هیات علمی ،محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در استفاده از داده ها و اطلاعات موجود در بانک اطلاعات کوهورت آذر و انتشار نتایج علمی حاصل از آن می بایست به موارد زیر توجه گردد:

 

-در روش اجرای هر مقاله منتشر شده می بایست به برگرفته شدن آن از طرح کوهورت به  این صورت The Persian study results of Azar Cohort اشاره شود.

 • در کلیه مقالات و خلاصه مقالات حاصل از  این طرح حداقل یکی از اعضای هیئت علمی کوهورت آذر (در صورت مشارکت در تهیه مقاله) جزو لیست نویسندگان خواهد بود.
 • بر اساس توافق فی مابین آدرس مرکز تحقیقات کبد و بیماریهای گوارش را به عنوان آدرس در مقاله قید گردد به طوریکه نام مرکز به تنهایی یا قبل از نام دپارتمان یا مرکز تحقیقات آورده شود.
 • در پایان نامه مرتبط با طرح  کوهورت آذر عنوان باید طوری انتخاب گردد که به کوهورت آذر اشاره شود.
 • اگر نتایج طرح در قالب هر فرم یا فرمتی دیگری برای شرکت در جشنواره های داخلی یا خارجی ارسال گردد ذکر نام کوهورت آذر در عنوان و روش اجرا طرح ضروری است.
 • پس از تصویب پروژه، فرد یا گروه دیگری نمی تواند، پروژه مشابهی را انجام دهد. گروه پیشنهاد دهنده بمدت ۱۲ ماه برای شروع پروژه زمان دارند و اگر در این بازه زمانی آغاز نشود، تصویب منقضی می گردد و سایر اعضاء می توانند پروژه ای مشابه را پیشنهاد کنند و آغاز نمایند. گروه درخواست کننده می توانند یک الحاقیه توجیه پذیردر موردعلل تاخیر (بعنوان مثال: نیاز به یافتن کمک مالی) ارائه نماید که باید توسط کمیته مرکزی تائید شود.
 • در طول این دوره گروه درخواست کننده باید مراحل پیشرفت را به کمیته مرکزی در دوره های زمانی تعریف شده در تفاهم نامه ارسال نماید.
 • اعضای درگیر در پروژه های همگروهی ممکن است تمایل به انتشار اطلاعات در شکلهای دیگر بجز مقالات علمی (مثل abstract یک کنفرانس، گزارش به سازمان حمایت کننده مالی) داشته باشند.  این موراد نیز همچون مقالات علمی تابع قوانین  کوهورت آذرمی باشند. حقوق کلیه افراد درگیر طرح تحقیقاتی می بایست رعایت گردد.

 

تبصره:

مقاله و چکیده مقاله می بایست حداقل ۱۰ روز قبل از ارسال برای مجلات و  کنگره برای ناظر و تیم علمی و مشاوران کوهورت آذر ارسال گردد تا مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

قوانین نویسندگی Authorship rules

هر شخصی که بعنوان نویسنده معرفی شده است می بایست در بخشهای زیر شرکت داده شود:

 1. در تعریف و طراحی این پروژه، دستیابی به داده ها، کارآزمایشگاهی، آنالیز داده ها و تفسیرنتایج
 2. تهیه پیش نویس متنی و یا تجدید نظر در آن که در ارایه محتوای معنایی مهم پر اهمیت است
 3. تصویب نهایی نسخه

*در مرحله چاپ نویسنده باید هر سه شرط را دارا باشد.

* تعریف دقیق از نویسندگان باید طبق پروپوزال پروژه های همگروهی تعیین شود. اختلافات میان نویسندگان توسط اعضای کمیته مرکزی حل می شود.

 

اصول کلی در موردپیشنهاد طرح تحقیقاتی و استفاده از نتایج کوهورت آذر

۱. پیشنهاد پیش طرح تحقیقاتی به تیم  علمی کوهورت آذر به صورت حضوری و یا ایمیل کوهورت آذر به آدرس: cohortazar@gmail.com

۲. تصمیم گیری

 • الف) رد پیش طرح تحقیقاتی
 • ب) نیاز به اصلاح
 • ج) پذیرش

 

در صورت پذیرش ادامه مراحل ذیل الزامی است:

۳. ارائه طرح تحقیقاتی به تیم علمی کوهورت آذر

۴. تکمیل فرم حقوقی و مالکیت فکری

۵. واگذار کردن اطلاعات مورد نیاز به محقق

۶. انجام عملیات آنالیز

۷. درخواست برونداد داده ها

۸. ارسال نتایج به تیم مشاوران دانشگاهی و تائید تیم دانشگاه

۹. تهیه و تدوین مقاله

۱۰. ارسال مقاله برای مجریان و تیم  علمی کوهورت آذر

۱۱. موافقت تیم مشاوران دانشگاهی برای انتشار مقاله

۱۲. توافق و ارسال مقاله برای مجلات معتبر

۱۳. عودت اطلاعات پاکسازی شده و متغیرهای جدید به سرورهای دانشگاهی

 

تبصره:

پژوهشگر موظف است داده ها و نتایج جدید حاصل از اطلاعات کوهورت آذر را در اختیار تیم علمی کوهورت آذر قرار دهد.

لطفا فرم مربوطه را از لینک بالا دانلود نموده و پس از تکمیل کردن به آدرس ایمیل info@azarcohort.com ارسال نمایید.