logo
Copyright Rahgozar Creative 2016
 

استاد راهنما: دکتر علیرضا استادرحیمی

بررسی اعتبار پرسشنامه بسامد غذایی در تعیین مقادیر ویتامیهای B12 و اسید فولیک در مقایسه با مقادیر سرمی این ویتامینها

— استاد راهنما: دکتر علیرضا استادرحیمی
هنوز نظری ثبت نشده است

اولین نفری باشید که نظر می‌دهد